Contact: info@thaihipknee.com
ความหมาย

ข้อสะโพกก็เป็นข้อหนึ่งในร่างกายที่ใช้ในการแบกรับน้ำหนักตัว จึงมีโอกาสเกิดการเสื่อมและสึกหรอได้เช่นเดียวกับข้ออื่นๆ ในร่างกาย โรคข้อสะโพกเสื่อมเป็นรูปแบบหนึ่งของข้ออักเสบที่เกิดจากกระดูกอ่อนที่คลุมพื้นผิวของข้อเสื่อมสลายไปจนทำให้เกิดอาการปวดและข้อติดแข็ง หากอาการรุนแรงอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การแต่งตัว ผูกเชือกรองเท้า ขึ้นลงบันได รวมถึงการนอนหลับ

สาเหตุ

• พันธุกรรม หากคนในครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคข้อเสื่อมมาก่อนอาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคได้

• ขาดเลือดไปเลี้ยงที่หัวกระดูกต้นขา

• โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

• บาดเจ็บบริเวณข้อสะโพก เช่น ข้อสะโพกเคลื่อนหลุดหรือแตกหัก

• การติดเชื้อ

• ความผิดปกติของข้อสะโพก เช่นเบ้าสะโพกตื้นกว่าปกติ เป็นต้น

อาการ

• อาการแสดงเริ่มแรกของโรคข้อสะโพกเสื่อม คือ อาการติดขัดและข้อติดแข็งบริเวณขาหนีบหรือต้นขา โดยอาการปวดจะมากขึ้นเมื่อทำกิจกรรมและดีขึ้นเมื่อพัก

• หากข้อสะโพกเกิดการอักเสบ อาจเกิดปุ่มกระดูกงอกขึ้นรอบๆ ข้อ ถ้ากระดูกอ่อนที่รองอยู่สึกหายไปหมด อาจทำให้เกิดอาการปวดรุนแรงเมื่อกระดูกเสียดสีกัน และขาจะสั้นลง

• หากอาการปวดรุนแรงจนต้องอยู่นิ่งๆ ไม่สามารถหมุนหรือเหยียดข้อสะโพกได้ อาจทำให้ขาอ่อนแรงลงเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ควบคุมข้อสะโพกอ่อนแอจากการใช้งานที่น้อยลง

การวินิจฉัย

• การซักประวัติอาการและการเจ็บป่วย และตรวจร่างกาย

• การเอกซเรย์

• การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสแกนด้วยคอมพิวเตอร์

การรักษา

การรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัด

ใช้ในการรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในระยะแรก ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดแบบรุนแรงและความพิการ รวมถึงช่วยชะลอการดำเนินของโรค

◦ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ได้แก่ พักการใช้สะโพก นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายเบาๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ว่ายน้ำ แอโรบิกในน้ำ หรือขี่จักรยาน

◦ ลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักตัวมากเกินไป เพื่อลดแรงกดบนข้อ

◦ รับประทานยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

◦ กายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดข้อติดแข็ง

◦ ใช้ไม้เท้าในข้างตรงข้ามกับข้อสะโพกที่เสื่อม เพื่อช่วยย้ายน้ำหนักออกจากข้อสะโพกที่ปวดอยู่ไปด้านตรงกันข้ามและทำให้เดินได้ดีขึ้น

การรักษาด้วยการผ่าตัด

◦ การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง จะใช้เมื่อกระดูกอ่อนในข้อสะโพกฉีกขาดหรือมีเศษกระดูก/กระดูกอ่อนหลุดออกมาอยู่ในข้อ เสียดสีกับข้อ ขัดขวางการเคลื่อนไหวจนทำให้ขยับได้ลำบาก

◦ การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูก เป็นการผ่าตัดเพื่อหมุนพื้นผิวของข้อที่ยังปกติเข้าสัมผัสกัน จะใช้เมื่อมีบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เสียหายแต่ที่อื่นปกติ

◦ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จะใช้ในผู้ที่มีข้อสะโพกเสื่อมที่มีอาการปวดมาก หรือผิดรูปจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

      - การผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม

      - การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty®)
ความหมาย

โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและเป็นตัวดูดซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลง หากกระดูกอ่อนนี้เสียหายเป็นพื้นที่กว้าง กระดูกในข้อเข่าจะเสียดสีกันเอง ทำให้เกิดการอักเสบและมีอาการปวด

สาเหตุ

• พันธุกรรมและความผิดปกติแต่กำเนิดบางชนิด เช่น ขาหรือเข่าผิดรูป

• อายุและเพศ โดยเมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนก็ลดลง นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มของการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายที่อายุเท่ากัน

• ประวัติการบาดเจ็บที่ข้อเข่า ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมได้สูง โดยอาจเป็นผลจาก

      - การบาดเจ็บ โดยถึงแม้ร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเองหลังการบาดเจ็บ
       โครงสร้างข้อเข่าก็อาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม

      - ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง

• พันธุกรรมและความผิดปกติแต่กำเนิดบางชนิด เช่น ขาหรือเข่าผิดรูป

• อายุและเพศ โดยเมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนก็ลดลง นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มของการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายที่อายุเท่ากัน

• ประวัติการบาดเจ็บที่ข้อเข่า ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมได้สูง โดยอาจเป็นผลจาก

      - การบาดเจ็บ โดยถึงแม้ร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเองหลังการบาดเจ็บ
       โครงสร้างข้อเข่าก็อาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม

      - ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง

การวินิจฉัย

• การซักประวัติอาการและการเจ็บป่วย และตรวจร่างกาย

• การเอกซเรย์

• การเจาะเลือด

• การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อดูโครงสร้างของข้อเข่า เช่น การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสแกนด้วยคอมพิวเตอร์

การรักษา

การรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัด

ช่วยบรรเทาอาการปวดและช่วยให้เข่าเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ได้แก่

◦ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ได้แก่ รับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อควบคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายชนิดส่งแรงกระแทกข้อเข่าน้อยเป็นประจำ เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เดิน เพื่อส่งเสริมให้ข้อเข่าแข็งแรงขึ้น

◦ ลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักตัวมากเกินไป เพื่อลดแรงกดบนข้อเข่า

◦ รับประทานยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

◦ กายภาพบำบัด

◦ ใช้แผ่นรองด้านในรองเท้าและสนับเข่า เพื่อช่วยพยุงและลดแรงกระทบต่อเข่า

การรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

◦ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว (Unicompartmental Knee Arthroplasty: UKA)

      - การผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม

      - การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty®)

◦ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Replacement: TKR)

      - การผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม

      - การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty®) – กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา และคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในกลางปี พ.ศ.2557รู้จักระบบแขนกลช่วยผ่าตัด

การผ่าตัดโดยแพทย์ ตามปกติจะเปิดแผลให้กว้างพอเพื่อที่จะสามารถนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นเข้าไปทาการผ่าตัดได้ และสามารถนาอุปกรณ์อวัยวะเทียมเข้าแทนที่อวัยวะเดิมได้ แต่การเปิดแผลบนร่างกายของผู้ป่วยย่อมต้องการให้เกิดแผลเล็กที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ จึงมีการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือขนาดเล็กขึ้นสาหรับการผ่าตัด จนในที่สุดมีการนาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับช่วยในการผ่าตัด

Heartthrob ถือเป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดชนิดแรกของโลก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983 โดยกลุ่มวิศวกร ได้แก่ Dr.James McEwen, Geof Auchinleck, และ Dr.Brain Day และได้นามาใช้ในการผ่าตัด Arthroscopy ของแผนกกระดูกที่ UBC Hospital, Vancouver, Canada. หลังจากนั้นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

1985 Unimation Puma 200, Place needle for a brain biopsy

1992 the PROBOT, perform prostatic surgery

1992 the ROBODOC, for hip replacement

1998 the ZEUS first coronary artery bypass surgery

2000 the Da Vinci, commonly used for urologic surgical

2000 the ZEUS was equipped 28 different surgical instruments

2001 the ZEUS used in tele-surgical from surgeon in New York to

patient in Strasbourg, France

2003 the ZEUS merged to the Da Vinci (business cause)

2006 the Robosurgeon, the first automatic operation by robot

2008 the NeuroArm, for neurosurgical procedure

2010 the Sofie surgical system, first force feedback surgical robot

* อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_surgeryการวินิจฉัย

• การซักประวัติอาการและการเจ็บป่วย และตรวจร่างกาย

• การเอกซเรย์

• การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสแกนด้วยคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

ชั้น 20, ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
อาคาร BI Clinic,
โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3. วัฒนา, กทม. 10110

โทร. +662-667-9568 – 69
โทรสาร. +662-667-9570

E-Mail: info@thaihipknee.com

เวลาทำการ: ทุกวัน 09:20 – 20:00

ติดต่อเรา

Dr.Siripong Ratanachai

Dr.Siripong Ratanachai

Director of Joint Replacement Center, Bumrungrad International Hospital, Thailand. Board Certified Orthopedic Surgeon One of Asia's leading experts in robotic assisted joint replacement surgery, (MAKOplasty®)

• Education

Mahidol University, Faculty of Orthopedic Surgery Siriraj Hospital, fellowship in adult reconstructive surgery

• Experience

Pioneered the state-of-the-art MAKOplasty® technique in Asia. Performed more than 1,000 successfull hip and knee surgeries over 13 years, using both standard and MAKOplasty technique. Helps train medical professionals across Asia.

• Memberships

Royal College of Orthopedic Surgery in Thailand, Thai Hip and Knee Society, Computer Assisted Orthopedic Surgery(CAOS)

• Charitable Activities

"Operation Walk" at Guatemala - an event where he performed free surgeries for those in need. One of the 3 founders of New Joint for Life Foundation, a Thai-based charity to be launched in 2014

• Medical philosophy and vision for Joint Replacement Center at Bumrungrad International Hospital


"I believe in the 'patient-centered' approach, where all we have done, and all we will do, is all the benefit of the patient. I favour progressive, flexible, evidence-based solutions that deliver maximum benefits with minimal risks."

"We want the center to give patients who are suffering painful, disabling hip and knee coditions full access to the best treatment options the world has to offer, and world-class care,so they can once again enjoy active, productive, pain-free lives."
เกี่ยวกับเรา

เราคือทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา ข้อเข่าและข้อสะโพก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี, ด้วยทีมแพทย์ประสบการณ์ยาวนาน ผ่าตัดให้ผู้ป่วยมากกว่านับพันราย, ทีมงานบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการดูแลรักษา อีกทั้งเครื่องมือทันสมัยครบวงจร เราพร้อมให้บริการด้วยความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาทั้งช่าวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดยความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบัน Dorr Arthritis, ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยเทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพื่อนำเสนอทางเลือกในการรักษาที่ดีและทันสมัย และเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่ง